Ekologiczna i zdrowa żywność to nie to samo. Artykuły oferowane jako zdrowa żywność, w żadnym razie nie są równoważne z ekologiczną żywnością. Wyroby ekologiczne są znakowane odpowiednimi certyfikatami.

Zdrowa żywność

Autor: Alan Patrick (Otto) Alpenfelt
Źródło: http://www.flickr.com
Napis zdrowa żywność może pokazać się na jakimkolwiek opakowaniu, niezależnie od tego w jaki sposób są produkowane. Większa część ludzi myśli, że żywność z odmiany zdrowa żywność jest ekologiczna. Jednakże nie musi ona wypełniać norm produkcji stosownych dla odżywiania eko. Umieszczanie tekstu zdrowa żywność nie musi oznaczać, że żywność – strona tutaj – przyjęta do handlu nie może być obciążająca dla zdrowia, lub życia człowieka. Eko sklep proponuje artykuły wyprodukowane bez zastosowania nawozów chemicznych i pestycydów, przy jednoczesnym zachowaniu bogactwa gleby i różnorodności biologicznej.

Jeśli chcesz znaleźć więcej na temat (https://meanderstomatologia.pl/kontakt) na opisywany w tym miejscu temat, to kliknij tu, a z pewnością Cię one zaintrygują.

Reguły produkowania żywności ekologicznej scharakteryzowane zostały właściwym postanowieniem dotyczącym produkcji ekologicznej, również oznakowania

Owoce

Autor: Sergey Galyonkin
Źródło: http://www.flickr.com

produktów rolnych. Artykuły ekologiczne muszą posiadać odpowiednie certyfikaty UE. Gospodarstwa ekologiczne, jakie proponują nam eko pożywienie, muszą sprostać należytym wymogom. Wytwórczość ekologiczna żywności nie może zaburzać i obciążać otoczenia naturalnego, gospodarstwo winno być samowystarczalne, produkcja musi się przyczynić do rozwoju wsi i rolnictwa. Produkty ekologiczne nie mogą mieć połączenia ze środkami sztucznymi, pestycydami, regulatorami przyrostu. Fundamentem gospodarki powinny być naturalne odpady, kompost i obornik.

Towary kupowane w sklepie ze zdrową żywnością oznakowane znakiem EKO są gwarancją wysokiej jakości – więcej. Nabywca może być pewien, że dana żywność została wytworzona zgodnie z normami, także że była sprawdzana przez specjalistów. Dokument taki przyznawany jest na rok, po upływie tego czasu gospodarstwo ekologiczne pozostaje poddane ponownej weryfikacji. W Polsce coraz to częściej otwierane są nowe sklepiki z ekologiczną żywnością. Trzeba posiadać ufność, że w krótkim czasie rynek krajowy nie będzie odbiegał od europejskich, a jednostki potrzebujące odżywiać się zdrowo i Eko, będą miały coraz to więcej możliwości.