Każde wydarzenie masowe: kulturalne czy też każde inne wymaga właściwej obsługi, która będzie odpowiadała za poszczególne działania

Obsługa techniczna imprez to klucz do realizacji planów takich jak plenerowe występy, wydarzenia masowe niezwiązane z muzyką i tym podobne. Każde środowisko, czy to z poszczególnej subkultury, czy grupy akademickie, wyznania religijne bądź inne zrzeszenia organizują od czasu do czasu wydarzenia, które mają jednoczyć ludzi. Nie da się ukryć, że od strony organizacyjnej przygotowanie imprezy na co najmniej parę tysięcy osób jest niemałym wyzwaniem, które powinno nas czegoś nauczyć.